Loopbaancoaching

Loopbaanperspectief

Zelfvertrouwen

Volg je hart, dat klopt altijd
Zelfvertrouwen kun je opbouwen, door af te stemmen op je gevoel.

Wanneer je zelfvertrouwen hebt, ga je er vaak gedachteloos aan voorbij, wanneer het minder wordt, is het lastig om het weer terug te krijgen. Positieve gedachten helpen wel even, maar je gevoel is toch sterker.
De vraag is dan: hoe creëer je vertrouwen en dan ook nog bij jezelf?
Op die vraag is een eigenlijk ontstellend eenvoudig antwoord gevonden in de dichte bossen rond Boulder Creek ten zuiden van San Francisco in Californië. Sinds 1991 heeft het HeartMath instituut daar overtuigend wetenschappelijk bewijs geleverd dat het inderdaad mogelijk is om vertrouwen te maken en vooral ook te gebruiken. HeartMath toont aan dat emoties veel sneller en krachtiger zijn dan gedachten. En dat – als het om het menselijk lichaam gaat – het hart veel belangrijker is dan de hersenen. Positief denken met je hersenen is weliswaar zinvol. Maar positief voelen vanuit je hart geeft een geweldige impuls aan de gezondheid en aan effectief en creatief functioneren.

Hart Ritme Variatie

Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen en wat heeft het hart ermee te maken? Cardioloog Andrew Armour ontdekte in 1994 dat het hart een autonoom neuronaal netwerk heeft dat communiceert met en invloed uitoefent op ons brein. Hoewel er nog veel te onderzoeken is op welke manier de sturing van het hart plaatsvindt, is inmiddels in de cardiologie algemeen aanvaard dat de Heart Rate Variability (HRV) hierin een sleutelrol speelt. Het hartritme kan bij iedere hartslag versnellen of vertragen. Daardoor varieert het hartritme continu. De variatie van de perioden tussen de hartslagen noemen we HRV. Dit verschijnsel wordt in de medische research op dit moment onderzocht als een van de belangrijkste indicatoren voor een gezond functionerend lichaam.

Deze variatie is onafhankelijk van de hartslag zelf (voor een coherente HRV maakt het dus niet uit of je een sporthart hebt met 50 slagen per minuut, of dat je de trap oploopt met 140 slagen per minuut). Men moet HRV en hartslag ook niet verwarren met bloeddruk; de apparatuur is ook anders dan hartslagmeters en bloeddrukmeters.

Gevoelig voor verandering

Emoties houden nauw verband met het hartritme. Als je bang bent, zenuwachtig of gefrustreerd dan is het hartritme ongelijk en onregelmatig, zo is tien jaar geleden ontdekt door het HeartMath Institute in California. Het hartritme ziet er dan uit als opgejaagde bergpieken. Dit is vaak het geval voor en tijdens een stressvolle situatie, zoals in figuur 1 is weergegeven.

Figuur 1: Hartritme tijdens frustratie of boosheid

Gelukkig kan het hart ook een ander patroon laten zien. Dat is het geval wanneer je merkt dat je vertrouwd of gewaardeerd wordt, wanneer je leuke dingen doet en daarvan geniet. Het hartritme heeft dan een patroon dat er veel glooiender uitziet (zie figuur 2). De wetenschap noemt dit coherentie en in je lichaam is alles beter op elkaar afgestemd. Gebleken is dat je helder kunt denken en op je best bent met dit coherente hartritme.

Figuur 2: Coherent Hartritme

Op het HeartMath Institute bleek dat ademhalingstechnieken en het oproepen van de positieve emoties bij prettige herinneringen een coherent hartritme bevorderen. Men deed onderzoek naar een aantal methodieken en vond een aantal die buitengewoon krachtig bleken. Deze methodieken zijn vooral goed bruikbaar om in lastige of gespannen situaties kalmte te brengen en daarmee van wezenlijke invloed zijn op ons dagelijks functioneren. De oefeningen zijn ook zeer geschikt om met een open alerte instelling lastige situaties voor te bereiden, of de stress na afloop weer te laten verdwijnen.

Met de HeartMath training leer je:

  • beter om te gaan met stress
  • zelfvertrouwen te vergroten
  • feedback te gebruiken
  • samenwerking te verbeteren

Perspectief Werkplaats Contact