Loopbaancoaching

Loopbaanperspectief

Zelfsturing

nieuwe koers realiseren
Het vergroten van de zelfsturing van de medewerkers bij veranderingen vereist zelfinzicht, een duidelijke koers en sociale intelligentie om daar mee aan de slag te kunnen.

Om veranderingen te kunnen realiseren zullen de medewerkers zich nieuwe capaciteiten eigen moeten maken. Daarvoor is noodzakelijk dat ze de ambitie hebben om in de nieuwe situatie effectief te gaan werken, maar ze moeten ook de verandercapaciteit hebben om dat te realiseren. Die verander capaciteit hangt nauw samen met hun sociale intelligentie.

Zelfsturing meten en verbeteren

Zelfsturing hangt af van twee factoren:

  • Een eigen koers in het werk en met het werk hebben
  • De capaciteit om eigen gedrag en ambities te sturen en te realiseren

De medewerker heeft vaak onvoldoende zicht op zijn koers. Met het levensthema interview krijgt een medewerker zicht op zijn koers en wat hij te bieden heeft in de nieuwe situatie. Het Career Story Interview is een methode die helpt bij het structureren en formuleren van de eigen koers in het werk.

Sociale intelligentie

De capaciteit om die koers te sturen hangt af van de sociale intelligentie, die gemeten kan worden met een Emotionele Intelligentie test, de EQ-i test. Het IQ zegt vooral iets over iemands capaciteiten. EQ gaat juist over de benutting van die capaciteiten. Sociale intelligentie kan iemand ontwikkelen en is een goede graadmeter voor zelfsturing en innovatief vermogen .

Het zelfsturingsprogramma bestaat uit twee delen:

  • het Career Story Interview
  • De EQ-i test

Kosten:  € 490,00 per deelnemer (ex BTW)

Sociale intelligentie is te meten met de Bar-On Emotionele Intelligentietest, de EQ-i. De Bar-On EQ-i is de eerste wetenschappelijk onderbouwde en meest gebruikte emotionele intelligentie test in de wereld. Hij is in Nederland gevalideerd door PEN Psychodiagnostics en wij zijn gelicenceerd om hem te gebruiken.  

Sociaal intelligentie hangt af van:

  • Zelfkennis
  • Emotionele zelfcontrole
  • Optimisme
  • Motivatie
  • Empathie
Perspectief Werkplaats Contact