Loopbaancoaching

Loopbaanperspectief

Stress reductie

Real time feedback geven en krijgen
Stress in het werk is niet alleen voelbaar, je kunt het ook meten. Met behulp van een meting van de variatie in onze hartslag (HRV) kan de stress in het werk en de herstelcapaciteit betrouwbare gemeten worden.

Dat geeft een goed beeld van onze gevoeligheid voor stress en het risico op verminderde prestaties of zelfs uitval. Daarvoor heeft het Uc ProMotion een test in huis, de Dantest, die door middel van een eenvoudige ECG een risicoprofiel kan opstellen met een meting van slechts enkele minuten. Met deze meting kan de deelnemer vervolgens een herstel programma gaan doen, waar met behulp van bio-feedback apparatuur van HeartMath real time de invloed van stress op de HRV zichtbaar gemaakt kan worden. De combinatie van beide methoden geeft een methode waarmee daadwerkelijk ingegrepen kan worden op de ongezonde stress in werksituaties.

Stress en prestaties

De stress in het werk houdt ons scherp en activeert. Incidentele stress heeft een belangrijke functie in ons werk, het helpt de prestaties verbeteren.
De stress kan ook structureel worden en dan gaat het zich tegen ons keren. Het kan uitputten, onze weerbaarheid neemt dan af en de prestaties verminderen. Stress kan op den duur zelfs voor uitval zorgen. Het lastige is dat stress die zich opbouwt niet direct zichtbaar is, we raken eraan gewend. Vaak merken we het pas als het te laat is en dan is ons herstelvermogen al behoorlijk aangetast en helpt gewoon even uitrusten niet meer.

Je kunt die stress vaak niet zien, maar we voelen het wel: spanning, lichamelijke reacties, mentaal (concentratieverlies, piekeren) en in ons gedrag (irritaties).De stress is het tegenwoordig goed te meten, ook in de werksituaties zelf. Daarvoor is de variatie van de hartslag erg bruikbaar. De hartslag, temperatuur, bloeddruk en zuurstofopname zijn allemaal autonome processen in ons lichaam die erg betrouwbare graadmeters zijn voor onze conditie. Zoals een fietstest veel zegt over ons uithoudingsvermogen door het meten van de hartslag en ademhaling, zo zegt de variatie in onze hartslag hoe het staat met onze herstelcapaciteit bij stress. Hoe groter de bandbreedte in de variatie van de hartslag, hoe beter we in staat zijn voldoende te herstellen van een mentale inspanning.

HRV meting

De hartslag variatie (HRV) is betrouwbaar te meten met een ECG en de waarden die daaruit komen zijn te vergelijken met de waarden van een uitgebreide database met mensen van alle leeftijden in allerlei verschillende omstandigheden, zodat er een inschatting van het gezondheidsrisico als gevolg van stressbelasting in de vorm van een percentage is te geven. Is het risico hoog, dan zal er direct verder onderzoek gedaan kunnen worden om uitval te voorkomen. In de andere gevallen kan er per persoon gekeken worden hoe het risico verminderd kan worden door de herstelcapaciteit te vergroten met behulp van een training. De herstelcapaciteit kan worden vergroot door te leren ontspannen in een stressvolle situatie. Daarvoor is als oefensituatie het geven en ontvangen van feedback in de werksituatie erg geschikt. Voor de meeste mensen is dat lastig en roept het spanning op. Vaak gaat dat zover dat het geven van feedback vermeden wordt. Het oefenen van coherente feedback geven en krijgen is belangrijk bij het opbouwen van de mentale conditie en tegelijkertijd verbetert het de afstemming in het werk, zodat de werksituatie het herstel van stress ook kan ondersteunen, zo snijdt het mes aan twee kanten. 

Biofeedback

De flexibiliteit van de verandering van je hartslag geeft aan hoe snel je weer kunt herstellen van een fysieke- en/of mentale inspanning. In rust functioneert het hart in een gebalanceerde versnelling en vertraging van het hartritme. Gevolg: helder denken en een gevoel van openheid en harmonie.  De variatie van de hartslag in rust is een goede graadmeter voor de herstelcapaciteit en met een betrekkelijk eenvoudige ademoefening is die rust op te roepen en kun je hier dus zelf invloed op uitoefenen.

Die hartritmevariatie is eenvoudig te meten met biofeedback apparatuur, die al erg veel door sporters wordt gebruikt om hun trainingen te kunnen sturen. Bij veel sporten is vooral overtraining een lastig probleem, die snel tot blessures en lagere prestaties leidt. Je kunt alleen optimaal trainen wanneer je belasting en herstel in balans zijn. Datzelfde geldt ook bij mentale belasting: je hebt stress nodig om je prestaties te verbeteren, alleen teveel stress leidt tot overbelasting, de stress kan chronisch worden en herstel blijft dan uit. Ook dat kan op langere termijn tot blessures leiden, maar dan mentaal: overspannenheid of zelfs burnout. Ook mentaal heb je een optimale training nodig, waarbij je hartritme als betrouwbare indicator kan dienen. Deze vorm van hartritmevariatie is eenvoudig met een ECG sensor te meten, waardoor je het patroon van de variatie zichtbaar kunt maken. Daarvoor gebruiken we de Dantest van

Stress reductie training

De stress reductie training gebruikt real time HRV meting om de individuele stress niveau te bepalen en de verbeter capaciteit, aan de hand van het herstelvermogen.

In de training geef je feedback aan collega's in de werksituatie, terwijl je de stress direct kunt meten met biofeedbackapparatuur. Hierdoor leer je de eigen stress kennen, kun je werken aan herstel en verbeter je de feedback.

Perspectief Werkplaats Contact