Loopbaancoaching

Loopbaanperspectief

Sociale intelligentie

Veranderen met zelfsturing
Het vergroten van de zelfsturing in lastige situaties vereist zelfinzicht, lef en sociale intelligentie.

Neemt de onzekerheid toe, bijvoorbeeld omdat de toekomst in het werk niet meer zeker is? Dan kan dit leiden tot een passieve houding. Het is belangrijk om  je zelfsturingscapaciteit te vergroten en te ontdekken op welke manier je die kunt doen.

Zelfsturing meten en verbeteren

Zelfsturing hangt af van twee factoren:

  • zelfinzicht
  • durven veranderen

De zelfsturing hangt af van de lef die je heb om zaken aan te pakken en de sociale intelligentie om resultaten te boeken. Sociale intelligentie kan gemeten worden met een Emotionele Intelligentie test, de EQ-i (emotionele intelligentie) test. We beoordelen onszelf elke dag. Alles wat we doen houden we nauwgezet bij en we hebben er ook snel een oordeel over. Dat is meestal wel nuttig en nodig, maar levert nog niet veel inzicht op over de vraag waarom we zo handelen. Door de snelle beoordeling raken de oorzaken vaak uit het zicht. Wat zorgt ervoor dat we op deze manier reageren? De EQ-i test biedt handvaten om de onderliggende patronen zichtbaar te maken en de gevolgen van die patronen in kaart te brengen. Vaardig kunnen omgaan met onze eigen emoties en die van anderen in het sociale verkeer bepaald in grote mate onze sociale bekwaamheid. Met de EQ-i test worden zowel de patronen zichtbaar die bijdragen, als die afbreuk doen aan die sociale bekwaamheid.

Sociale en emotionele intelligentie

Sociale intelligentie is een belangrijke graadmeter voor zelfsturing en innovatief vermogen. Emotionele intelligentie meten we met de index EQ (Emotie Quotiënt). Dit is een aanvulling op het traditionele IQ (Intelligentie Quotiënt). Er zijn vijf belangrijke EQ-eigenschappen. We meten deze eigenschappen met de Bar-On Emotionele Intelligentietest. Deze test wordt al meer dan 30 jaar gebruikt en is ontwikkeld door Reuven Bar-On. Hij is in Nederland gevalideerd door PEN Psychodiagnostics. Wij hebben een licentie om deze test te gebruiken.

Met loopbaancoaching:

  • Krijg je zicht op sterke en zwakke kanten
  • Kun je uitzoeken welk werk bij je past
  • Ontwikkel je zelfsturing door zelfinzicht

‘ De avonturiergeest:
De werkelijke ontdekkingsreis behelst niet het zoeken naar nieuwe landschappen, maar het hebben van nieuwe ogen' .
Marcel Proust

mijn perspectief Contact