Loopbaancoaching

Loopbaanperspectief

Fietsen op Zuid

Fietsvriendelijke scholen op Rotterdam Zuid
Hugo van der Steenhoven in Trouw van 18 augustus 2017:"Straks zijn we geen fietsland meer".

In ons land wordt nog steeds het meest gefietst van alle landen in de wereld. Minder bekend is, dat in veel gemeenten duizenden kinderen opgroeien die niet meer leren fietsen en ook geen verkeersexamen meer doen op de basisschool.

In Rotterdam deed tot vorig jaar nog maar 15 procent van de scholen mee met het verkeersexamen. De scholen gaven aan dat de helft van de kinderen niet kon fietsen. Mijn ervaring is dat in zo’n 35 grotere gemeenten nog maar de helft van de scholen meedoet met het verkeersexamen. In veel achterstandswijken kan zeker de helft van de kinderen niet fietsen.

Dat kinderen goed en veilig kunnen fietsen heeft allerlei voordelen: kinderen die al vroeg op de fiets leren deelnemen aan het verkeer, zorgen voor minder ongelukken en groeien gezonder op, omdat ze bewegen en leren zich zelfstandig te verplaatsen naar de bibli- otheek of sportveld.

Wat gaat er fout? Niemand die het precies kan zeggen. Als oorzaken worden genoemd de angst van ouders om hun kinderen los te laten in het ver- keer, een verkeersonveilige schoolomgeving en dat gezinnen met weinig geld de aanschaf van een fiets niet kunnen betalen. Voor de toch al met allerlei extra taken belaste basisscholen heeft het verkeersexamen geen prioriteit, en niet alleen in achterstandswijken. En dan zijn er nog de gemeenten die bezuinigen op het verkeersexamen.

Het kan beter

Terwijl het anders kan. Veilig Verkeer Nederland signaleert sinds 2011 elke jaar dat het aantal scholen dat aan het verkeersexamen meedoet daalt en dat het aantal kinderen dat fietst afneemt. Enkele provincies zijn intussen begonnen met goede programma’s en die hebben gelukkig gunstig effect.

In Rotterdam Zuid (Fietsen op Zuid) heeft de gemeente een experiment mogelijk gemaakt op twee basisscholen, de Theresiaschool en Het Open Venster. Veel kinderen in groep 7 en 8 hadden geen fiets, meer dan de helft van de kinderen kon niet fietsen en de scholen deden niet mee aan het verkeersexamen. Het afgelopen schooljaar hebben alle kinderen daar leren fietsen via een nieuwe aanpak van de BMX-fietsschool, hebben de kinderen die geen fiets hadden een opgeknapte fiets ter beschikking gekregen, is samen met kinderen en ouders een plan gemaakt om de schoolomgeving veiliger te maken en hebben bijna alle kinderen het verkeersexamen gedaan en gehaald. Nu doet in Rotterdam weer een kwart van de scholen mee met het verkeersexamen en met dit project gaan we komende jaren ook de andere scholen bewegen om mee te doen.

 

Kinderen Theresiaschool met hun fietsdiploma

mijn perspectief Contact