Loopbaancoaching

Loopbaanperspectief

Drijfveren

Wat zet jou in beweging?
Drijfveren houden ons in beweging. We willen iets bereiken, voor elkaar krijgen of lopen ertegen op dat iets telkens maar niet lukt.

Onze drijfveren zijn permanent actief, alleen heel goed kennen we ze niet, het lijkt automatisch te gaan. Dat is prima, alleen als we willen veranderen, is het goed als we onze drijfveren kennen. De drijfveren zijn de basis voor onze motieven en motivaties, die we wel beter kennen en die kunnen wisselen  in verschillende situaties en omstandigheden.  

Voor de basis drijfveren  maken we gebruik van een indeling in persoonlijkheidstypen: er zijn drie gebieden die sterke invloed hebben op onze persoonlijkheid: de ratio (het hoofd), het gevoel (het hart) en de wil (de buik). Alle drie werken ze samen bij ieder van ons, maar het verschilt welke invloed dominant is. Je hebt hoofd, hart of buiktypes zou je kunnen zeggen.  Bij elk van deze drie voorkeuren zijn er weer drie verschillende uitwerkingen: de drijfveer kan vooral op jezelf gericht zijn, op de anderen of je hebt eigenlijk een te dominante invloed en je gaat het compenseren. Voor de hoofdtypes wil dat zeggen dat ze teveel in hun hoofd zitten, gaan piekeren en dan wordt de drijfveer zoeken naar veiligheid. Bij de gevoelstypes zal het teveel aan gevoel leiden tot streven naar succes, dan hoef je niet te voelen. Bij de wilstypes zal dat leiden tot een streven naar harmonie, in een harmonische omgeving hoef je niet zelf iets te veranderen.  Op deze manier kom je dan tot 9 verschillende basis drijfveren, wat niet wil zeggen dat je die andere drijfveren helemaal niet hebt, ze zijn alleen net iets minder dominant.

De basis drijfveren zijn dan:

Bij de wil typen:

  • Rechtvaardigheid
  • Harmonie
  • Perfectie

Bij de gevoelstypen:

  • Waardering
  • Succes
  • Authenticiteit

Bij de ratio typen:

  • Onafhankelijkheid
  • Veiligheid
  • Optimisme

Deze drijfveren komen ook terug bij de persoonsindeling van het Enneagram. Daar wordt dan een heel persoonlijkheidsprofiel gekoppeld aan dit soort drijfveren, wat mij niet erg realistisch lijkt. Je persoonlijkheid wordt door veel meer dan je drijfveren bepaald en kan ook nog eens sterk wisselen in verschillende situaties, zo ben je privé toch echt anders dan in je werk of in andere posities die je hebt (zoals ouder, bij je vrienden, in je hobby) . Je kunt beter spreken van een team van persoonlijkheidsposities die samen in jou aan het werk zijn.

Levens thema interview

Met het levens thema interview kun je kijken welke nieuwe fase in je loopbaan is aangebroken en hoe je die fase het best kunt bereiken. Inzicht in je drijfveren helpt je je keuzes tot nu toe te begrijpen en zelf te beoordelen wat je er verder mee wilt.

mijn perspectief Contact