Loopbaancoaching

Loopbaanperspectief

Assessment

Talent assessment
Het is vaak lastig om te beoordelen of iemand geschikt is voor een functie waarin hij of zij geen jarenlange ervaring heeft. Dit vraagt om betrouwbare, objectieve beoordelingsinstrumenten. Een assessment biedt dan uitkomst.

Het gaat daarbij om het beoordelen van capaciteiten die noodzakelijk zijn voor de functie, zoals leidinggeven, projectleiderschap, ondernemerschap of acquisitievaardigheid.

Zo werkt een assessment

Wij maken bij het assessment gebruik van een aantal betrouwbare testen en opdrachten. Deze hebben hun waarde bewezen bij de selectie van kandidaten voor verschillende functies. Bij de beoordeling zetten we daarbij onze gezamenlijke deskundigheid in. Want testen en opdrachten leveren wel betrouwbare informatie, maar nog geen goede beoordeling op. Daarvoor moeten de resultaten ook deskundig geïnterpreteerd worden, waarbij het bij ons vooral om een potentieel beoordeling gaat: wat heeft iemand in zijn mars om door te groeien? Wij kijken niet alleen naar de sterke en zwakke kanten van een kandidaat ten opzichte van het gewenste competentieprofiel – we kijken vooral waar dit persoonlijk profiel hem kan brengen. Waar ligt echt iemands kracht? En heeft iemand de potentie om dat te bereiken. Dat levert andere accenten op als uitkomst van het assessment. Zowel de opdrachtgever als de beoordeelde kunnen hiermee verder. 

In gesprek

Wij gaan echt in gesprek met de kandidaat. Pas als we weten wat iemand echt beweegt, kunnen we beoordelen waar de potentie ligt. Alleen met een goed gesprek zijn de echte drijfveren te achterhalen en het vermogen tot zelfreflectie. Dit is bepalend voor het benutten van iemands potentieel. Testen alleen geven daar geen betrouwbaar antwoord op.  

Sociale intelligentie

De functionele kwaliteiten worden bepaald door de competenties en capaciteiten. Maar ook door het vermogen om deze in verschillende situaties op een passende manier in te zetten. Dit vereist zelfinzicht en inlevingsvermogen. In het assessment gebruiken we zowel een cognitieve capaciteitentest (IQ) als een emotionele intelligentietest (EQ). In combinatie met het gesprek hebben deze tests een goede voorspellende waarde voor effectief leiderschap in verschillende managementrollen en situaties.

Neem contact op voor meer informatie.

Waar ligt je kracht?

  • Zicht te krijgen op sterke en zwakke kanten
  • Uit zoeken welk werk bij je past
  • Zelfkennis omzetten in zelfinzicht

Het loopbaan assessment wordt gedaan samen met Loopbaaninzicht, we zetten onze gezamenlijke expertise in voor een betrokken, betrouwbaar en betaalbaar assessment.

mijn perspectief Contact