Loopbaancoaching

Loopbaanperspectief

Assessment

potentieel beoordeling
Iemands geschiktheid beoordelen voor een functie waarin hij of zij nog geen jarenlange ervaring heeft is vaak lastig. Een foute keus is zowel voor de organisatie als de betrokken medewerker erg onwenselijk. Een assessment biedt uitkomst.

U wilt de capaciteiten kunnen beoordelen die noodzakelijk zijn voor de functie, zoals leidinggeven, projectleiderschap, ondernemerschap of acquisitievaardigheden. Wanneer die nog niet aantoonbaar aanwezig zijn vraagt dat om betrouwbare, objectieve beoordelingsinstrumenten.

Zo werkt een assessment

Wij maken bij het assessment gebruik van een aantal betrouwbare testen en opdrachten, die hun waarde bewezen hebben bij de selectie van kandidaten voor verschillende functies. Bij de beoordeling zetten we daarbij onze gezamenlijke deskundigheid in. Want testen en opdrachten leveren wel betrouwbare informatie, maar nog geen goede beoordeling op. Daarvoor moeten de resultaten ook deskundig geïnterpreteerd worden, waarbij het bij ons vooral om een potentieel beoordeling gaat: wat heeft iemand in zijn mars om door te groeien? Wij kijken niet alleen naar de sterke en zwakke kanten van een kandidaat ten opzichte van het gewenste competentieprofiel – we kijken vooral waar zijn persoonlijk profiel hem kan brengen. Waar ligt echt iemands kracht? En heeft iemand de potentie om dat te bereiken. Zowel u als opdrachtgever als de beoordeelde kunnen hiermee verder. 

In gesprek

Wij gaan echt in gesprek met de kandidaat. Pas als we weten wat iemand echt beweegt, kunnen we beoordelen waar de potentie ligt. Alleen met een goed gesprek zijn de echte drijfveren te achterhalen en het vermogen tot zelfreflectie. Dit is bepalend voor het benutten van iemands potentieel. Alleen testen afnemen geeft daar geen betrouwbaar antwoord op.  

Sociale intelligentie

De functionele kwaliteiten worden bepaald door de competenties en capaciteiten. Maar ook door het vermogen om deze in verschillende situaties op een passende manier in te zetten. Dit vereist zelfinzicht en  inlevingsvermogen. In het assessment gebruiken we zowel een cognitieve capaciteitentest (IQ) als een sociaal emotionele intelligentietest (EQ). In combinatie met het gesprek hebben deze tests een goede voorspellende waarde voor effectief functioneren in verschillende professionele rollen en situaties.

Waar ligt jouw kracht?

  • Zicht krijgen op sterke en zwakke kanten
  • Sociale intelligentie en zelfsturing
  • Potentieel benutten

 

Ontdek het met het Loopbaan assessment:
Betrokken, betrouwbaar en betaalbaar

Perspectief Werkplaats Contact