Loopbaancoaching

Loopbaanperspectief

Loopbaan advies

Perspectief onderzoek
Werk vinden dat echt bij uw medewerker past?

Loopbaantesten zijn een goede start om te achterhalen wat de sterke en zwakkere punten in werksituaties zijn en wat dat te maken heeft met  interesses en karaktereigenschappen. De keuzes die iemand nu toe maakte tijdens en na de opleiding zijn vaak ingegeven door allerlei zaken uit de omgeving. Van goede raad tot toeval, er heeft van alles meegespeeld bij de keuzes die we tot nu toe gemaakt hebben. Een loopbaantest maakt patronen en verbanden snel inzichtelijk. Wij maken gebruik van de testen van MeursHRM, de Q1000. Deze maken met betrouwbare vragenlijsten deze terreinen inzichtelijk:

 • Cognitieve capaciteiten: leren, redeneren, oordelen, abstraheren, omgaan met nieuwe situaties en oplossen van problemen.
 • Persoonlijkheid: het geheel van karaktertrekken dat aan de basis ligt van gedrag. Verschillen in persoonlijkheid tussen mensen bepalen de verschillen in reacties op bepaalde situaties.
 • Drijfveren: deze zeggen iets over wat iemand wil bereiken of wat iemand beweegt. Dit ¬†bepaalt mede het gedrag dat hij of zij in de praktijk laat zien.
 • Geschikte werksoort: het soort werkzaamheden dat iemand wil doen binnen zijn of haar werk.
 • Geschikte werkgebied: de sector of branche waarbinnen iemand effectief kan werken.
 • Geschikte cultuur: de soort organisatiecultuur waarin iemand zich thuis voelt.
 • Competentie-analyse: analyse van gewenst resultaatgericht werkgedrag. Het gaat daarbij om effectief gedrag, waarmee iemand een zo groot mogelijk bijdrage aan een resultaat levert.

Loopbaan advies kun je gebruiken om:

 • Sterke en zwakke kanten in het functioneren te ontdekken
 • Keuze mogelijkheden in kaart te brengen
 • Gerichte en betrouwbare feedback te krijgen
 • Opleidingsmogelijkheden te verkennen
mijn perspectief Contact